Головна Договір дарування Договір дарування акцій

Середа, 09 травня 2012, 11:55

Договір дарування акцій

м. _______________ "___" ___________ 2012 р.

Гр. __________________________, паспорт: серія _________, N _______, виданий ________________), іменований в подальшому "Дарувальник", з однієї сторони, і гр. __________________ (паспорт: серія ___________, N _________, виданий _____________________), іменований надалі "Обдаровуваний", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Дарувальник зобов'язується подарувати Обдаровуваному ________________ штук акцій. Зазначені акції належать Дарувальнику на праві власності на підставі ______________________ (документ, який підтверджує право власності), що підтверджується випискою з реєстру акціонерів, виданої "___" __________ р. держателем реєстру акціонерів ______________________________ (вказати повне найменування реєстроутримувача).

1.1.1. Інформація про емітента:

- повне найменування;

- коротке найменування;

- найменування державного органу, що здійснив реєстрацію емітента;

- номер і дата державної реєстрації емітента;

- місце знаходження, поштова адреса;

- розмір статутного (складеного) капіталу;

- номера телефону, факсу;

- керівник виконавчого органу емітента;

- ідентифікаційний номер платника податків.

1.1.2. Інформація про цінні папери:

- дата державної реєстрації та державний реєстраційний номер випуску цінних паперів, найменування реєструючого органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів;

- вид, категорія (тип) цінних паперів;

- номінальна вартість одного цінного паперу;

- кількість цінних паперів у випуску;

- форма випуску цінних паперів;

- розмір дивіденду (за привілейованими акціями);

- відомості про обтяження.

1.1.3. Особовий рахунок Дарувальника як зареєстрованої особи:

- номер, дані, що містяться в анкеті зареєстрованої особи.

1.1.4. Частка статутного капіталу у відсотках: ________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: