Головна Договір дарування Договір дарування оргтехніки (спрощена форма)

Середа, 09 травня 2012, 13:08

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ОРГТЕХНІКИ

м.______________  «__»____________ 2012 р.

Гр. _______________________, який проживає за адресою:________________________,

паспорт серії ___________ N _____________, виданий "___" ________________ р., _____________________, іменований надалі "Дарувальник", і гр. _______________________, який проживає за адресою:________________________,

паспорт серії ___________ N _____________, виданий "___" ________________ р., _____________________, іменований надалі "Обдаровуваний", уклали цей договір про таке:

1. Дарувальник за цим договором безоплатно передає у власність Обдаровуваному наступну оргтехніку:

№ п/п

Найменування

Технічні характеристики

Індивідуальні ознаки (серійний номер та ін.)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2. Обдаровуваний в дар від Дарувальника оргтехніку, зазначену в п. 1 цього договору, приймає.

3. Належність відчужуваної за цим договором оргтехніки Дарувальнику підтверджується ___________________________.

4. Дарувальник зобов'язується передати оргтехніку, зазначену в п. 1 цього договору, протягом ______ днів з дня підписання цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: