Головна Договір доручення, довіреність Генеральна довіреність (фізичної особи - фізичній особі)

Четвер, 09 червня 2011, 20:30

Довіреність

місто __________, __ ________ 2011 року.

Я, що нижче підписався, __________________ __ _______19__ року народження, який проживає за адресою: м. ___________ вул. _______ б. __ кв. ____ паспорт громадянина України ____________, виданий _______________ міста __________ ___ __________ 20__ року, цією довіреністю уповноважую громадянина України _________________________________, який проживає за адресою: м. ___________ вул. _______ б. __ кв. ____ паспорт громадянина України ____________, виданий _________ міста __________ ___ __________ 20__ року,

бути моїм представником в усіх установах та організаціях незалежно від форм власності, з усіх питань, що стосуються моїх інтересів, управляти і розпоряджатися всім моїм майном, у чому б воно не полягало і де б не знаходилося, відповідно до чого укладати дозволені законом угоди, в тому числі з квартирами і іншою нерухомістю, зокрема: купувати, продавати, приймати в дар, обмінювати, визначаючи у всіх випадках суми, терміни та інші умови на свій розсуд; проводити розрахунки по укладених операціях, реєструвати відповідні договори і перехід права за ним у компетентних органах, знімати мене з державного реєстраційного обліку і ставити на державний реєстраційний облік за новим місцем проживання, приймати спадщину або відмовлятися від неї, одержувати належне мені майно,

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: