Головна Договір доручення, довіреність Договір доручення на надання юридичних послуг

П'ятниця, 01 липня 2011, 05:58

Договір доручення

на надання юридичних послуг

м.Київ "__"________ 2011

Приватне підприємство "Назва", іменоване надалі Довіритель, в особі директора Іванова Івана Івановича, з однієї сторони, і громадянин Петров Петро Петрович проживає за адресою:____________________, іменований надалі Повірений, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Довіритель доручає, а Повірений приймає на себе зобов'язання від імені та за рахунок Довірителя такі юридичні дії іменовані надалі "доручення":

- представлення інтересів Довірителя в державних органах;

- представлення інтересів в господарському, адміністративному суді та суді загальної юрисдикції;

- представництво в процесі виконавчого провадження;

- участь в переговорах з контрагентами.

2. Повірений зобов'язаний виконати дане йому доручення особисто. Передоручення виконання доручення іншій особі не допускається, за винятком випадків, зазначених у Цивільному кодексі України.

3. Повірений зобов'язаний виконати дане йому доручення відповідно до вказівок Довірителя.

Повірений вправі відступити від цих вказівок, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав своєчасної відповіді на запитання.

4. Повірений також зобов'язаний:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: