Головна Договір доручення, довіреність Довіреність на укладання договору найму квартири

Четвер, 07 жовтня 2010, 06:52

ДОВІРЕНІСТЬ НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ КВАРТИРИ

м. ___________     __________ (число, місяць, рік (прописом))

Я, ____________________________________________ (П.І.П.), що проживає за адресою: __________________________________, паспорт серії ____ № __________, виданий "____" ______________199__р. _______________________________ (ким виданий) цією довіреністю довіряю __________________________________ (П.І.П.) паспорт серії _______________ №__________, виданий "____" ______________199__р. _________________________________________________ (ким виданий) укласти договір найму квартири, що належить мені на праві власності, згідно _______________________ __________ (вказати точне найменування правовстановлюючого документа, коли і ким виданий, реєстраційний номер) розташованої за адресою: __________________________________________, на умовах ________________________________ (вказати умови договору, або фразу "на його розсуд") і виконати всі необхідні дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

_________________________ (П.І.П.) має право на свій розсуд вибрати наймача.

Ця довіреність видана строком на ________________________________________ (правом передоручення, без права передоручення)

Підпис _______________

Посвідчувальний напис нотаріуса