Головна Договір доручення, довіреність Довіреність на здійснення операцій із цінними паперами

Четвер, 07 жовтня 2010, 07:18

 

ДОВІРЕНІСТЬ

на здійснення операцій з цінними паперами

 

м. ____________ "__"______ ___ р.

Компанія _________ цією довіреністю уповноважує ____________ (паспорт: ________, виданий: ________), проживає за адресою: ______________, вчиняти від імені і на користь Компанії наступні юридичні дії:

Купувати цінні папери від імені Компанії і підписувати будь-які документи, необхідні для укладення таких угод.

Здійснювати всі необхідні дії для реєстрації переходу прав власності на цінні папери, що належать Компанії.

Припиняти заставу та / або встановлювати заставу на цінні папери.

Обмінювати і / або конвертувати цінні папери, що належать Компанії.

Надавати у відповідні організації будь-які передавальні та / або заставні розпорядження, запити, гарантійні листи, анкети зареєстрованої особи та будь-які інші необхідні документи.

Відкривати і керувати будь-якими типами рахунків Компанії в будь-яких уповноважених банках, якщо це необхідно для придбання цінних паперів від імені Компанії.

Надавати реєстроутримувачам, трансфер-агентам, депозитаріям і компаніям, що діють в якості номінальних власників цінних паперів, а також, у разі потреби, іншим організаціям документи, що є підставою для реєстрації прав Компанії як власника або номінального утримувача цінних паперів.

Відкривати і розпоряджатися від імені Компанії будь-якими видами рахунків в реєстрах власників цінних паперів, емітентів, депозитаріях і / або компаніях, що діють в якості номінальних власників цінних паперів, та надавати необхідні для цього документи.

Надавати будь-які документи та здійснювати всі необхідні дії для внесення змін у реквізити рахунку Компанії, відкритого в реєстрах власників цінних паперів, депозитаріях, уповноважених банках, у номінальних власників цінних паперів і в будь-яких інших організаціях, де Компанією може бути відкритий рахунок.

Запитувати та / або подавати будь-які запити від імені Компанії, а також отримувати у власників реєстрів акціонерів, депозитаріїв, компаній, що є номінальними власниками, емітентів та будь-яких інших компаній та організацій, приватних і державних, будь-яку інформацію та документи, які Компанія може запитувати і отримувати як власник цінних паперів відповідно до законодавства України або будь-яким іншим відповідним законодавством, в тому числі: запитувати і отримувати виписки з реєстрів акціонерів, сертифікати акцій, баланси підприємств, установчі документи, реєстри акціонерів, протоколи зборів акціонерів, свідоцтва про реєстрацію.

Отримувати дивіденди або будь-який інший дохід або компенсацію, пов'язану з участю Компанії в статутному капіталі господарських товариств та / або володінням облігаціями чи іншими цінними паперами господарських товариств.

Здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідні для діяльності Компанії, що випливають з або доповнюють перелічені вище повноваження.

__________ даною довіреністю отримує право передати будь-які повноваження з даної довіреності третім особам.

Термін дії цього доручення закінчується "__"_______ ___ р.  

  Керівник компанії __________________

  _____________________ / __________________

      М.П.