Головна Договір доручення, довіреність Зразок договору доручення

П'ятниця, 26 листопада 2010, 18:23

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м.________ «____» _________20__ р.

ЗАТ «Назва1», іменоване надалі «Довіритель», в особі ______, що діє на підставі Довіреності № __ від ___ р., з одного боку, і

ЗАТ «Назва2», іменоване надалі «Повірений», в особі генерального директора ____, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Повірений зобов'язується укласти угоди, необхідні для розміщення і переробки належних Довірителю цукру-сирцю в кількості близько __ (____) тонн, а також здійснити роботи з виконання цих угод.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

Повірений зобов'язаний:

2.1. Підписати з українськими цукропереробними заводами (переробниками) від імені Довірителя договір переробки цукру-сирцю в цукор-пісок (ГОСТ________) на умовах, зазначених в зразку договору переробки (Додаток N 1 до цього договору). Договори переробки, що містять істотні його умови відмінні від зразка, в т.ч. за ціною, порядку оплати, зберігання, відвантаження, будуть вважатися недійсними. Вартість послуг переробки повинні бути не більше гривневого еквівалента  ___ USD за тонну (____) доларів США, з урахуванням ПДВ у перерахунку на гривневий еквівалент за курсом НБУ на день оплати.

2.2. Узгодити з переробниками терміни і точну кількість цукру-сирцю, який поставляється на переробку. Не пізніше 8 календарних днів до початку поставки надавати Довірителю рознарядки на відвантаження цукру-сирцю.

2.3. Надавати Переробникам розрахункову формулу виходу білого цукру (Товару), отриману від Довірителя.

2.4. Визначати Переробникам обсяги поставки Товару і видавати рознарядки на відвантаження товару у відповідності з реквізитами кінцевих вантажоодержувачів, отриманими від Довірителя.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: