Головна Договір завдатку Договір завдатку

Вівторок, 12 жовтня 2010, 07:14

ДОГОВІР ЗАВДАТКУ

місто _______________ «__»__________20__року

Ми, ТОВ ______________________ в особі ________________________________, іменоаване надалі "Представник Продавця", діючий на підставі ____________________ з одного боку, і гр. ______________________________, «__»_________19__ року народження, паспорт _______, виданий _______________________________ «__»___________року, який проживає за адресою: __________________________________________, іменований надалі "Покупець", з іншого боку, при спільному згадуванні "СТОРОНИ", уклали цей Договір про наступне:

1. Покупець вніс Представнику Продавця завдаток у сумі _______ USD (_______________ доларів США) в рахунок платежів Покупцем за __________________________ - далі Нерухомість, яка розташована за адресою: ___________________________.

2. Внесений завдаток є частиною повної вартості зазначеної Нерухомості і вноситься на забезпечення виконання договору по переходу прав на неї на користь Покупця і (або) осіб (а) за його вказівкою.

3. Представник Продавця зобов'язується сприяти укладенню __________________ на користь Покупця і після отримання завдатку не здійснювати жодних дій, пов'язаних з переведенням прав на вказану Нерухомість на користь третіх осіб.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: