Головна Договір завдатку Договір про завдаток

Неділя, 14 листопада 2010, 21:23

Договір

про завдаток

Ми, що нижче підписалися, ____________________________ (П.І.П.) проживаю за адресою:___________________, паспорт серії ____№_____________, виданий __________________ (ким і коли виданий) далі Продавець, який є безперечним власником квартири за адресою: __________________, на підставі __________________ (правовстановлюючий документ) далі Об'єкт, і ______________________ (П.І.П.) проживаю за адресою :_________________________________, паспорт серії ____№_____________, виданий __________________ (ким і коли виданий) далі Покупець у присутності маклера Агентства нерухомості _________________ далі Маклер, уклали по відношенню до Об'єкта наступну угоду:

1. Я, Покупець, передаю Продавцю завдаток у розмірі _____________________ грн. в рахунок належної з мене суми еквівалентної ____________________________USD за договором купівлі-продажу майна, Об'єкту що належить Продавцю, які зобов'язуюся оплатити Продавцю повністю під час підписання договору купівлі-продажу об'єкта, який за угодою сторін повинен бути укладений не пізніше «____»________ 20___року.

2. Я, Продавець, прийняв від покупця вказаний в п.1. завдаток і зобов'язуюсь до зазначеного в п.1.строку продати йому, Об’єкт, що належить мені за зазначену в п. 1 суму.

3. Я, Покупець, у відповідності зі ст.195. ЦК України, в разі моєї відмови від купівлі Об'єкта залишаю завдаток у повному обсязі у власності Продавця.

4. Я, Продавець, у відповідності зі ст.195.ЦК України, у разі моєї відмови від продажу Об'єкта Покупцю зобов'язуюсь виплатити Покупцеві подвійну суму завдатку, що становить суму, еквівалентну ____________________USD.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: