Головна Договір завдатку Зразок договору завдатку

Неділя, 14 листопада 2010, 21:45

Договір завдатку

м.______________        «__»_________20__р

Фізична особа підприємець ______________ (П.І.П.), який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, свідоцтво про державну реєстрацію сер._____N________ від _______________ видане _________________, іменований надалі "ФОП" і ТОВ "Назва" в особі Генерального директора _______________ (П.І.П.), що діє на підставі Статуту товариства, іменоване надалі «ТОВ», уклали цей договір про наступне:

1. ФОП передає ТОВ завдаток в сумі ______ грн. в рахунок належних з нього за Договором поставки партії взуття N___ від «__»________20__р. платежів на користь ТОВ.

2. Завдаток, згаданий у п. 1 цього договору, є доказом укладення Договору поставки взуття N___ від «__»__________20__р. і служить способом забезпечення його виконання.

3. Будь-які зміни цього Договору здійснюються за взаємною згодою сторін і лише у письмовій формі.

4. Термін дії договору: початок - «__»_________20__р., закінчення – «__»__________р.

5. Завдаток, згаданий у п. 1 цього Договору, зараховується в суму платежів, які ФОП повинен сплатити ТОВ відповідно до Договору поставки взуття N___ від «__»________20__р.

6. Цей Договір припиняється достроково у разі, якщо ФОП достроково сплатить всі платежі за Договором поставки взуття N___ від «__»__________20__р.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: