Головна Договір застави Договір застави нерухомого майна

Неділя, 26 червня 2011, 20:54

Договір застави

м.___________ "___"___________ 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва", що знаходиться за адресою:______________________, іменований надалі "Заставодавець", в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Довіреності, з однієї сторони, і Акціонерний комерційний банк "Назва", що знаходиться за адресою:_________________________, іменований надалі "Заставодержатель", в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту Банку, з іншої сторони, уклали Договір про наступне:

1. В забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитним договором №_________ від "__"_________ 2011 р., відповідно до якого АКБ "Назва" надав ТОВ "Назва", надалі "Позичальник", кредит в сумі 200000 (двісті тисяч ) грн під 25% (двадцять п'ять відсотків) річних, з терміном погашення до «___»____________ 2012 року, ТОВ "Назва" заставив виробничу будівлю, яка знаходиться за адресою:___________________, іменоване надалі "Предмет застави".

Заставою забезпечується повернення основного боргу і відсотків по кредиту, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором.

2. Права на Предмет застави підтверджуються свідоцтвом №____________ від 15 вересня 2004 року, яке є невід'ємною частиною цього Договору.

3. На момент укладення даного договору Предмет застави необтяжений правами третіх осіб.

4. На момент укладення цього Договору предмет застави в спорі і під арештом не перебуває.

5. Предмет застави оцінюється Сторонами в сумі: 310 000 (триста десять тисяч) грн.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: