Головна Договір застави Договір іпотеки. Застава нежитлового приміщення

Неділя, 21 листопада 2010, 13:08

ДОГОВІР ІПОТЕКИ

(ЗАСТАВА НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ)

м.___________ «___» _________ 20__ р.

ЗАТ «Назва1», що є стороною за попереднім договором № ___ від ____ 20__ р., яка у цьому договорі «Заставодавець", в особі директора ______, діючого (ї) на підставі Статуту та Протоколу № __ загальних зборів засновників ЗАТ «Назва1» від «__» ____ 20__ р., з одного боку, та

ЗАТ «Назва2», яка є стороною за попереднім договором № __ від ___ 20__ р., іменоване надалі «Заставодержатель», в особі генерального директора _____, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, (при спільному згадуванні іменуються надалі "Сторони"),

уклали цей іпотечний договір (далі - «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

§ 1. Зобов'язання, що забезпечується іпотекою

1.1. Цим Договором забезпечується зобов'язання Заставодавця зі сплати Заставодержателю штрафу в розмірі ____ доларів США, що розраховується в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату платежу, який передбачений п.1.3.7. попереднього договору № __ від «__» ____ 20__р. (далі - «Попередній договір») на випадок відмови Заставодавця від підписання з Заставодержателем договору міни нежитлових приміщень.

Попередній договір, названий у цьому пункті, укладений в м.__________ за участю чотирьох сторін: ЗАТ «Назва1», ЗАТ «Назва2», Петрова П.П і Іванова І.І. (два останні учасники є співвласниками зазначених організацій), відповідно до якого обміну підлягають нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі за адресою: м.___________ ...

Обмінювані нежитлові приміщення є власністю Заставодавця (приміщення на першому поверсі площею __ кв. метрів) і Заставодержателя (підвальне приміщення площею __ кв. метрів).

§ 2. Предмет іпотеки

1.2. Предметом іпотеки (заставлене майно) з цього Договору є частина нежитлового приміщення загальною площею ___ кв. метрів, розташованого на першому поверсі будівлі за адресою: м.___________ … (далі - «Приміщення» або «Предмет іпотеки»).

1.3. Заставлене Приміщення ідентифікується згідно планів поверхів і експлікації Приміщення, виданих БТІ, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Приміщення належить Заставодавцю на праві власності, засвідченого ______________ відповідно до свідоцтва про власність № __ від ____ 199_ р., копія якого є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5. Предмет іпотеки оцінено Сторонами в сумі ____ гривень.

1.6. Заставодавець запевняє, що на момент підписання цього Договору Приміщення, яке заставляється не обтяжене якими б то не було правами третіх осіб, в тому числі не служить заставним забезпеченням будь-якого іншого зобов'язання, що передує даному Договору, в спорі і під арештом не перебуває.

1.7. Предмет іпотеки повністю залишається у користуванні Заставодавця.

§ 3. Забезпечувана іпотекою вимога

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: