Головна Договір зберігання Договір зберігання обладнання (спрощена форма)

Субота, 09 липня 2011, 03:57

Договір

на зберігання обладнання

м. Київ  «___» березня 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва" в особі генерального директора Іванова Івана Івановича іменоване надалі "Зберігач", що діє на підставі Статуту, та Закрите акціонерне товариство "Назва" в особі директора Петрова Петра Петровича, іменоване надалі "Поклажодавець", що діє на підставі Статуту, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього Договору є зберігання обладнання згідно наступного списку:

- верстат фрезерний вертикальний QUASER модель MV154APC сер. № 547856646АР - 1 шт.

- обладнання шліфувальне СО-199 сер. № 6478981445226 - 1 шт.

- обладнання токарне METRA MH 6 / 16 сер. № DF564782222 - 1 шт.

1.2. За цим договором Зберігач зобов'язується зберігати майно, передане йому Поклажодавцем за актом прийому-передачі, а Поклажодавець приймає на себе зобов'язання прийняти це майно назад.

1.3. Зберігач зобов'язаний здійснювати зберігання особисто. Тимчасова передача зберігання третій особі можлива тільки за згодою Поклажодавця.

1.3. Зберігач зобов'язаний забезпечити збереження майна відповідно до умов договору, а за відсутності в ньому вказівок виходити зі спеціальних правил і необхідності захисту інтересів Поклажодавця.

1.4. Зберігач не має права користуватися переданим йому на зберігання обладнанням.

 2. Права та обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: