Головна Договір зберігання Договір відповідального зберігання товару

Неділя, 26 лютого 2012, 15:02

Договір

відповідального зберігання товару

м._______________ "22" лютого 2012

Фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович, іменований надалі "Поклажодавець", з однієї сторони і ТОВ "Складський комплекс «Бурильово»", іменоване надалі "Відповідальний зберігач", в особі директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідальний зберігач приймає на зберігання, зобов'язується забезпечити збереження майна, повернути його в належному стані і нести відповідальність за його втрату, недостачу або пошкодження, а Поклажодавець зобов'язується взяти своє майно назад після закінчення терміну відповідального зберігання, встановленого цим договором, відшкодувати Відповідальному зберігачу витрати на зберігання і сплатити винагороду.

1.2. На зберігання передається:

- пральний порошок "Tide" фасуванням по 3 кг. - 1000 упаковок;

- рідкий миючий засіб "Frosh" 200 мл. - 5000 пляшок;

- чистячий засіб "Bref" 300 гр. - 2000 банок.

(Далі по тексту - товар).

2. Термін зберігання

2.1. Товар передається на відповідальне зберігання до вимоги Поклажодавцем.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Відповідальний зберігач зобов'язаний зберігати товар протягом обумовленого договором зберігання терміну.

3.2. Після закінчення звичайного за даних обставин строку зберігання товару Відповідальний зберігач має право вимагати від Поклажодавця взяти назад товар, надавши йому для цього розумний строк.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: