Головна Договір зберігання Договір складського зберігання

Субота, 27 листопада 2010, 20:12

Договір складського зберігання

м.___________ "___"__________ 20__ р.

_____________ в особі ______________, діє на підставі __________, надалі "Поклажодавець", і ______________ в особі ______________________, діє на підставі _________, надалі "Зберігач", а спільно іменовані "Сторони", уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Зберігач зобов'язується на умовах, встановлених цим договором, за винагороду приймати і зберігати передані йому Поклажодавцем товари і повертати їх в цілості на першу вимогу Поклажодавця.

1.2. Товаром в цілях цього договору іменується _____________________.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Зберігач:

2.1.1. Зберігач починає приймати від Поклажодавця товар на зберігання протягом _______ днів з моменту підписання цього договору.

2.1.2. Зберігач приймає товар на зберігання і видає його на складі, що знаходиться за адресою:_____________.

На даному складі Зберігач зобов'язаний приймати товар на зберігання і видавати його в наступні дні та години: __________________________.

2.1.3. Зберігач забезпечує на складі наступні умови зберігання:

температура _________________;

вологість ____________________.

2.1.4. Для того щоб забезпечити збереження переданих на зберігання товарів Зберігач зобов'язаний вжити всіх заходів, передбачених законом, нормативними актами, цим договором, а також усі заходи, відповідно до звичаїв ділового обороту і суті зобов'язання зі зберігання, у тому числі властивостям переданого на зберігання товару.

2.1.5. Зберігач при прийомі товару на зберігання в присутності представника Поклажодавця за свій рахунок виконує огляд товарів і визначає їх кількість, зовнішній стан.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: