Головна Договір зберігання Договір зберігання (з правом отримання товару, який переданий на зберігання, третіми особами)

Договір зберігання (з правом отримання товару, який переданий на зберігання, третіми особами)
Субота, 27 листопада 2010, 20:29

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ

(з правом отримання товару, який переданий на зберігання, третіми особами)

м.____________ "___"_______ 20__ р.

___________________, іменоване надалі "Зберігач", в особі _________________, діє на підставі _______________, з одного боку, і ___________________, іменоване надалі "Поклажодавець", в особі ______________, діючого на підставі _______________, з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Зберігач зобов'язується на умовах, встановлених цим договором, за винагороду приймати і зберігати передані йому Поклажодавцем товари і повертати ці товари на вимогу Поклажодавця чи іншій особі.

2.2. Найменування, кількість, якість і вартість товарів, переданих на зберігання, визначаються згідно з додатком 1 *.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Для здійснення зберігання Зберігач надає власний склад обсягом _____ куб.м.

2.2. Поклажодавець здійснює передачу Зберігачу товарів для зберігання протягом ___ днів з моменту підписання Сторонами договору зберігання.

2.3. При прийомі товарів на зберігання та їх поверненні Сторони проводять огляд товарів і визначають їх кількість, зовнішній стан. При прийманні товарів на зберігання Зберігач видає Поклажодавцеві складське свідоцтво на пред'явника, в якому вказується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: