Головна Договір зберігання Договір зберігання (з правом отримання товару, який переданий на зберігання, третіми особами)

Субота, 27 листопада 2010, 20:29

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ

(з правом отримання товару, який переданий на зберігання, третіми особами)

м.____________ "___"_______ 20__ р.

___________________, іменоване надалі "Зберігач", в особі _________________, діє на підставі _______________, з одного боку, і ___________________, іменоване надалі "Поклажодавець", в особі ______________, діючого на підставі _______________, з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Зберігач зобов'язується на умовах, встановлених цим договором, за винагороду приймати і зберігати передані йому Поклажодавцем товари і повертати ці товари на вимогу Поклажодавця чи іншій особі.

2.2. Найменування, кількість, якість і вартість товарів, переданих на зберігання, визначаються згідно з додатком 1 *.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Для здійснення зберігання Зберігач надає власний склад обсягом _____ куб.м.

2.2. Поклажодавець здійснює передачу Зберігачу товарів для зберігання протягом ___ днів з моменту підписання Сторонами договору зберігання.

2.3. При прийомі товарів на зберігання та їх поверненні Сторони проводять огляд товарів і визначають їх кількість, зовнішній стан. При прийманні товарів на зберігання Зберігач видає Поклажодавцеві складське свідоцтво на пред'явника, в якому вказується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: