Головна Договір зберігання Договір зберігання речей, які є предметом спору (секвестр)

Субота, 27 листопада 2010, 20:55

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ

м.____________ "___"________ 20__ р.

____________ в особі ____________, який діє на підставі ___________, і _____________ в особі _____________, який діє на підставі ____________ спільно іменовані надалі "Сторони спору" і ___________________ в особі _____________, який діє на підставі __________, іменований надалі "Зберігач", а спільно іменовані "Сторони ", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Зберігач зобов'язується на умовах, встановлених цим договором, за винагороду прийняти і зберігати переданий йому сторонами товар і повернути його в цілості тій стороні спору, якій товар буде присуджений за рішенням суду або за згодою між ними.

1.2. Перелік товарів, переданих на зберігання, визначається відповідно до Додатку1*.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Зберігач починає приймати від Сторін спору товар на зберігання протягом ___ днів з моменту підписання цього договору.

2.2. Зберігач приймає товар на зберігання на складі, що знаходиться за адресою:____________________.

2.3. Для того щоб забезпечити збереження переданого на зберігання товару, Зберігач зобов'язаний вжити всіх заходів, передбачених законом, нормативними актами, цим договором, а також усі заходи, відповідно до звичаїв ділового обороту і суті зобов'язання зі зберігання, у тому числі властивостям переданого на зберігання товару.

2.4. Зберігач при прийомі товару на зберігання в присутності представників сторін спору виконує огляд товару і визначає його кількість, зовнішній стан.

За результатами огляду Сторони складають акт прийому-передачі товару на зберігання. В акті вказується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: