Головна Договір комерційної концесії

Договір комерційної концесії зразок | Договір франчайзингу зразок
1 6837
 

Поняття
Договір комерційної концесії (франчайзинг) - договір, відповідно до якого одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати у підприємницькій діяльності комплекс виключних прав, що належать правовласнику, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника на комерційну інформацію, а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д.

Договір комерційної концесії один з видів договорів, спрямованих на встановлення ділового співробітництва між підприємницькими організаціями. У зарубіжній практиці отримав поширення під назвою договору франчайзингу. Є кілька різновидів договору франчайзингу, що відрізняються різним ступенем взаємодії сторін, обсягом і характером послуг, які при цьому надаються.

Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правовласника в обумовленому сторонами обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продажу товарів, отриманих від правовласника або вироблених користувачем, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг).
Предмет
За юридичною метою договір комерційної концесії спрямований на передання права користування комплексом прав, що належать правовласнику.

До комплексу прав належать:

  1. право на використання об'єктів права інтелектуальної власності.
  2. право на використання комерційного досвіду та ділової репутації.
Сторони
Сторонами цього договору є правовласник (особа, яка передає виключні права), користувач (особа, якій передаються виключні права). Договір комерційної концесії регулює виключно підприємницькі правовідносини. Тому правовласником і користувачем за даним договором можуть бути тільки комерційні організації та індивідуальні підприємці.
Умови
Істотними умовами договору комерційної концесії (франчайзингу) є:

  1. Предмет договору: надання права використання у підприємницькій діяльності комплексу виключних прав на інтелектуальну власність. У предметі договору повинен бути вказаний перелік переданих виключних прав, а також реквізити документів, що підтверджують виняткові права.
  2. Форма, спосіб і терміни оплати винагороди;
  3. Обсяг використання комплексом виключних прав;
  4. Сфера підприємницької діяльності користувача;
  5. Термін договору;
  6. Територія використання прав;
  7. Інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

У разі якщо в договорі не буде погоджено хоч одну з перерахованих вище умов, то договір буде вважатися неукладеним.

Форма
Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору.