Головна Договір комерційної концесії Договір комерційної концесії (франчайзинг)

Субота, 27 листопада 2010, 22:07

Договір комерційної концесії (франчайзинг)

м._____________ "___"___________20__ р.

______________________ (найменування підприємства, організації), іменоване надалі "Правоволоділець", в особі ____________________, (П.І.П., посада), який діє на підставі _________________ (Статуту, положення), з одного боку, і _____________________ (найменування підприємства), іменоване надалі "Користувач", в особі _______________________ (П.І.П., посада), який діє на підставі _________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві за винагороду на зазначений у договорі термін право використовувати у підприємницькій діяльності Користувача комплекс належних Правоволодільцю виняткових прав:

1) на фірмове найменування і комерційне позначення Правоволодільця;

2) на охоронювану комерційну інформацію;

3) на товарний знак, зазначений у __________________________;

4) на знак обслуговування, зазначений _______________________________.

1.2. Комерційна інформація складається з ____________________ і визначена в додатку ¹ _______* до цього договору.

2. Територія та сфера використання прав

2.1. Користувач використовує належні Правоволодільцю комплекс виключних прав тільки у сфері _______________ і лише на території _______________.

3. Обов'язки сторін

3.1. Правоволоділець зобов'язаний:

1) передати Користувачеві технічну і комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну Користувачеві для здійснення прав, наданих йому за цим договором, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав;

2) видати Користувачеві наступні ліцензії: _______________________________;

3) забезпечити оформлення ліцензій в установленому порядку;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: