Головна Договір комісії Зразок договору комісії

Субота, 27 листопада 2010, 21:18

ДОГОВІР КОМІСІЇ

м.__________ "___"______ 20__ р.

______________________, надалі "Комітент", в особі _____________, що діє на підставі _______________, з одного боку, і _______________, іменоване надалі "Комісіонер", в особі ______________, що діє на підставі _____________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента від свого імені реалізовувати за винагороду квитки на концертно-видовищний захід (далі - Квитки), що надаються Комітентом:

назва і коротка характеристика заходи: ______________________________;

місце проведення: ___________________________________;

дата і час початку: ___________________________________;

кількість Квитків: ___________________________________;

ціна за одиницю: ____________________________________;

загальна вартість: ____________________________________.

1.2. Термін реалізації Квитків - до _____ годин "____" ____________ 20__ р. Квитки, не реалізовані до цього часу, підлягають терміновому поверненню Комітенту.

2. Обов'язки Комісіонера

2.1. Комісіонер зобов'язаний прийняте на себе доручення виконати відповідно до умов цього договору. Комісіонер має право відступити від цих умов, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Комітента, і Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав своєчасної відповіді за свій запит.

2.2. Комісіонер зобов'язаний берегти Квитки, передані на комісію. Прийом Квитків на реалізацію і повернення Комітенту нереалізованих Квитків здійснюється за накладною встановленої форми.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: