Головна Договір комісії Договір комісії на придбання товарів для Комітента

Четвер, 27 січня 2011, 20:22

ДОГОВІР КОМІСІЇ N ____

на придбання товарів для Комітента

м. ______________ "___"_________ ____ р.

_____________________________________ (найменування юридичної особи), іменується надалі "Комітент", в особі _________________________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі ____________________(Статуту, положення), з одного боку, і __________________________ (найменування юридичної особи, П.І.Б. ФОП та ін.), іменується надалі "Комісіонер", в особі ________________________________(посада, П.І.Б.), діє на підставі _____________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Комісіонер приймає на себе зобов'язання з придбання для Комітента від свого імені, але за рахунок Комітента, наступного майна, іменованого далі "товар": _________________.

Точні характеристики Товару Комітент визначає в специфікації.

1.2. У свою чергу Комітент зобов'язується виплатити Комісіонеру винагороду за виконання прийнятого на себе зобов'язання.

1.3. Товар, придбаний Комісіонером для Комітента, є власністю Комітента. Право власності на товар переходить до нього з моменту, зазначеного в договорі, укладеному Комісіонером в рамках виконання доручення Комітента, а якщо цей момент не встановлено у договорі, то з моменту переходу права власності відповідно до законодавства України.

1.4. Комісіонер гарантує належну якість товарів, відповідність упаковки, маркування і приладдя вимогам чинного законодавства.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: