Головна Договір комісії Договір комісії на укладення угод з надання послуг з приймання та вивезення вантажу

Понеділок, 27 червня 2011, 11:52

Договір комісії

на укладення угод з надання послуг з приймання та вивезення вантажу

м.________ "___" _________ 2011 р.

Відкрите акціонерне товариство "Назва", в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Комітент", з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва" в особі генерального директора Пертрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Комісіонер", з іншої сторони, іменовані надалі "сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. В період дії цього договору Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента укласти від свого імені, але за рахунок Комітента угоди з надання комплексу послуг з організації прийому та вивезення вантажу Комітента, а Комітент зобов'язується сплатити Комісіонеру комісійну винагороду за надані послуги в розмірі, порядку та на умовах, передбачених цим договором.

По угодах, укладених Комісіонером з третіми особами в період дії цього договору, набуває права і стає зобов'язаним Комісіонер, хоча б Комітент і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню угоди.

1.2. Тип рухомого складу, найменування вантажу та його характеристики, кількість місць, вага вантажу, станцію призначення та вантажоодержувача, дату і орієнтовний час прибуття, а також всі інші відомості, необхідні для організації та здійснення перевезення, вказуються в Заявці Комітента, яка є Додатком до цього договору і становить його невід'ємну частину.

2. Обов'язки Комісіонера

2.1. Відповідно до п.1.1. цього договору Комісіонер зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно провести розкредитування прибулого на станцію призначення контейнера (вагона).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: