Головна Договір комісії Договір комісії

Неділя, 21 листопада 2010, 12:04

ДОГОВІР КОМІСІЇ

м.____________ «__» _____ 20__ р.

ЗАТ "Назва1", іменоване надалі "Комітент", в особі комерційного директора ____, що діє на підставі Довіреності № _ від __20__року, з одного боку, і

ЗАТ "Назва2", іменоване надалі «Комісіонер», в особі генерального директора ____, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Комісіонер зобов'язується за винагороду від свого імені, але за рахунок і на користь Комітента реалізувати (Продати) БІЛИЙ ЦУКОР (ГОСТ ______), іменований надалі «Товар», в кількості, що визначається додатковою угодою, виготовлений на українських цукрових заводах, упакований в мішки по 50 кг, а Комітент зобов'язується виплатити Комісіонеру за послуги винагороду в порядку та розмірах, передбачених у розділі 3 цього Договору.

1.2. Мінімальна ціна (у тому числі ПДВ), за якою повинен бути реалізований товар (без урахування винагороди Комісіонера) визначається за наступною формулою:

Ц min = С × 1,1 + Тр, де

С - ціна одиниці товару, в тому числі ПДВ, на Ж.Д. станції заводу-вантажовідправника, обумовлена сторонами на кожну партію товару додатковими угодами;

1,1 - торгова націнка Комітента (10%)

Тр - витрати Комітента з транспортування одиниці товару за Договором ___ за ставкою 100% від базової вартості ж.д. тарифу 10-01 (визначається на підставі ж.д. накладних);

1.3. Виступаючи від свого імені, Комісіонер самостійно укладає угоди купівлі-продажу з третіми особами, що іменуються "Покупці"

1.4. Одиниця виміру товару - тонна.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

Якість товару має відповідати ГОСТу ___________.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ СТОРІН І ВИПЛАТА КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: