Головна Договір контрактації с/г продукції

Договір контрактації сільськогосподарської продукції зразок
1 7195
2 6119
3 6851
4 5721
 

ДОГОВІР КОНТРАКТ АЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ - договір, відповідно до якого виробник зобов'язується передати вирощену (зроблену) ним сільськогосподарську продукцію заготівельникові - особі, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу. Договір контрактації - різновид договору купівлі-про дажу, а також договору по ставки (який є різновидом договору купівлі-продажу). Тому крім статей ЦК, спеціально присвячених договору контрактації сільськогосподарської продукції, до відносин договору контрактації також застосовуються правила про договір поставки, а у відповідних випадках про поставку товарів для державних потреб. Якщо інше не передбачено договором контрактації, заготівельник зобов'язаний прийняти сільськогосподарську продукцію у виробника за місцем її знаходження і забезпечити її вивезення. У разі коли сільськогосподарська продукція приймається в місці знаходження заготівельника або іншому вказаному ним місці, він не має права відмовитися від прийняття продукції, що відповідає умовам договору контрактації та переданої заготівельникові в обумовлений договором строк. Договором контрактації може бути передбачено обов'язок заготівельника, який здійснює переробку сільськогосподарської продукції, повертати виробникові на його вимогу відходи від такої переробки з оплатою за ціною, визначеною договором. Виробник зобов'язаний передати заготівельнику вирощену (зроблену) сільськогосподарську продукцію у кількості та асортименті, передбачених договором контрактації. Виробник, що не виконав зобов'язання або неналежним чином виконав зобов'язання, несе відповідальність лише за наявності його вини.