Головна Договір контрактації с/г продукції Договір контрактації сільськогосподарської продукції

Середа, 06 квітня 2011, 07:07

ДОГОВІР

контрактації сільськогосподарської продукції

м.____________ «__» ___________2011р.

_______________________, надалі Виробник, в особі ______________________, що діє на підставі ______________, з однієї сторони, і _____________________, надалі Заготівельник, в особі _______________________, що діє на основі ____________________ з іншої сторони, далі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору.

1. Виробник зобов'язується виробити і передати Заготівельнику, а Заготівельник прийняти та оплатити сільськогосподарську продукцію в кількості, асортименті і якості, у строки та за цінами згідно з додатками до Договору, які є його невід'ємною частиною.

2. Права та обов'язки Сторін.

2.1. Заготівельник зобов'язується:

2.1.1. Забезпечити видачу Виробникові грошового авансу в розмірі _____ від вартості продукції у термін до ____________________.

2.1.2. Прийняти в обумовлені Договором строки та оплатити вказану продукцію в установленому порядку;

2.2. Виробник зобов'язується:

2.2.1. Поставити товар належної якості у порядку та на умовах, передбачених цим Договором та Додатковими угодами до нього;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: