Головна Договір контрактації с/г продукції Договір контрактації сільськогосподарської продукції (варіант)

Неділя, 26 червня 2011, 08:39

Договір

контрактації сільськогосподарської продукції

м._________ "___"__________ 2011 рік

Фермерське господарство "Назва" (далі - Виробник) в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Закрите Акціонерне Товариство "Назва" (далі - Заготівельник) в особі директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предметом даного договору є поставка Заготівельнику соняшнику, який буде вирощений Виробником і зібраний в якості врожаю 2011 року, для його промислової переробки.

Асортимент, кількість, якість, строки поставки та узгоджені ціни наведені в додатках № № 1-5, які є невід'ємною частиною цього договору.

2. Заготівельник зобов'язується:

2.1. Прийняти продукцію у Виробника за місцем її знаходження і забезпечити вивіз продукції за свій рахунок (або інші умови транспортування продукції);

2.2. Повертати Виробникові на його вимогу відходи від переробки продукції з оплатою за такою ціною: макуха соняшникова - _______ гривень за одну тонну;

2.3. Забезпечувати видачу Виробнику грошового авансу в сумі 50% (п'ятдесят) відсотків від загальної вартості продукції та у термін до 3 вересня 2011 оплатити весь обсяг продукції.

2.4. Забезпечити Виробника належної тарою.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: