Головна Договір контрактації с/г продукції Договір контрактації сільськогосподарської продукції (варіант 2)

Неділя, 26 червня 2011, 09:38

ДОГОВІР

контрактації сільськогосподарської продукції

м._____________        «___»___________2011 рік

_______________ в особі __________________, що діє на підставі _________________, іменоване надалі "Заготівельник", з однієї сторони і _______________ в особі ___________________, що діє на підставі __________, надалі іменується "Виробник", з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виробник зобов'язується виростити (виробити) і передати Заготівельнику сільськогосподарську продукцію у кількості та асортименті, передбачених цим договором.

Заготівельник надає Виробникові необхідне сприяння у виробництві сільськогосподарської продукції.

1.2. Виробник вирощує (виробляє) наступну продукцію:

- ____________________________________________________________;

- ____________________________________________________________;

- ____________________________________________________________.

1.3. Продукція буде вирощуватися на площі в ______ гектар ("Площа виробництва"), що належить Виробнику на праві (власності, оренди, користування) ___________________. Стан земель, а також їх географічне розташування відповідають всім вимогам і умовам, необхідним для вирощування продукції, зазначеної в п. _____ цього договору.

1.4. Вироблена продукція придатна для вживання протягом терміну придатності __________. Зазначений термін придатності дійсний за умови забезпечення заготівельником належних умов для зберігання продукції. Такими умовами є зберігання продукції в провітрюваному приміщенні, в якому повинна підтримуватися температура повітря не вище ____ С, вологість повітря не менше ________. Продукція повинна знаходитися в _________________.

1.5. Сторони домовилися, що очікуваний збір продукції складе ________ тонн.

1.6. Термін дії договору - з "__"_______ ____ р. по "__"_______ ____ р.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: