Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу між організацією та фізичною особою (з умовою виконання Продавцем монтажу проданого обладнання; оплата в умовних одиницях в розстрочку)

Субота, 29 січня 2011, 18:04

ДОГОВІР

купівлі-продажу між організацією та фізичною особою

(з умовою виконання Продавцем монтажу проданого

обладнання; оплата в умовних одиницях в розстрочку)

м. ____________   "___"_________ ____ р.

___________, надалі іменується "Продавець", в особі ________________, діючого на підставі __________, з одного боку, і гр. ___________, Надалі іменується "Покупець", з іншого боку, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві _____________, іменовані надалі "Товар", а також провести їх монтаж і пуско-наладку, відповідно до узгоджених з Покупцем проектами та графіком робіт (Додаток N 1 до цього договору), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити поставлений Товар і виконані роботи.

Комплектність Товару визначається у відповідності зі специфікаціями, які є невід'ємними частинами цього договору.

1.2. Монтаж обладнання Продавець має право здійснювати як своїми силами, так і з залученням третіх осіб.

До моменту початку монтажу Покупець забезпечує наявність у місці монтажу Товару (далі - "Об'єкт") будівельних матеріалів та інструменту згідно з переліками, зазначених у Додатках до цього договору N 2 та N 3 відповідно.

1.3. Продавець і Покупець узгодять ескізні проекти ____________ і технології їх монтажу, що є невід'ємними частинами цього договору.

2. СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Вартість Товару становить ______ (_______) у.о., в тому числі ПДВ __%. Вартість робіт з проведення монтажу і пусконалагоджувальних робіт становить ______ (________) у.о., в тому числі ПДВ __%. Загальна вартість цього договору складає _____ (________) у.о., в тому числі ПДВ __%.

Покупцеві надається знижка в розмірі ___%.

Загальна вартість договору з урахуванням знижки становить _____ (______) у.о., в тому числі ПДВ __%.

Одна у.о. еквівалентна 1 долару США в гривнях за курсом НБУ на день платежу плюс __%.

2.2. У разі настання обставин, передбачених у п. 4.6 цього договору, вартість робіт за цим договором зростає з розрахунку ___ у.о. за кожен день, що перевищує термін, передбачений цим договором.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: