Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу квартири

Субота, 30 квітня 2011, 16:00

ДОГОВІР

купівлі-продажу квартири 

Місто ______________ __________________( число, місяць, рік)

Громадянин ________________ (паспорт серія ______, номер _______, виданий _______________________, "___"_________ 19__року), «___»_______ 19___ року народження, який проживає за адресою: ____________________ іменований надалі ПОКУПЕЦЬ, з однієї сторони,

і громадянин _______________________ (паспорт: серія _______, номер ________, виданий _____________________, "__"______ 19__року), «___»_______ 19___ року народження, який проживає за адресою: _______________________, (для юридичної особи зазначаються організаційно-правова форма, найменування, посада, П.І.Б. уповноваженого для підписання особи, підстави повноважень) іменований надалі ПРОДАВЕЦЬ, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. ПОКУПЕЦЬ купує у власність у ПРОДАВЦЯ, а ПРОДАВЕЦЬ продає квартиру, що знаходиться за адресою: ________________________________, (іменована надалі КВАРТИРА).

1.2. Придбана КВАРТИРА належить ПРОДАВЦЮ на праві (варіанти - спільної сумісної, спільної часткової) власності згідно зі свідоцтвом про _______________________ № ___ від «____» ________ _____року (або інший документ, що підтверджує право власності), виданому __________________ від «____»_________ ________року на підставі Договору ________________ № _____ від «__» ____________ __________ р., зареєстрованого ___________________________________________________ за № __________ від «____» ______________ ___ року, інвентаризаційний номер КВАРТИРИ. 

1.3. Зазначена в п. 1.1. цього Договору КВАРТИРА складається з ________ кімнат, загальною площею з урахуванням лоджій, балконів та інших літніх приміщень ____ кв.м., площею без урахування лоджій, балконів та інших літніх приміщень ____ кв.м., у тому числі житловою площею ___ кв.м . КВАРТИРА розташована на ___поверсі ___-поверхового будинку.

1.4. КВАРТИРА набувається ПОКУПЦЕМ у ПРОДАВЦЯ за ______ гривень.

Угода про ціну є істотною умовою цього Договору.

1.5. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що до укладення цього Договору вищевказана КВАРТИРА нікому не продана, не подарована, не закладена, у спорі, під арештом чи забороною не перебуває, рентою, орендою, наймом або будь-якими іншими зобов'язаннями не обтяжена, а також осіб, що володіють правом користування вказаною квартирою не має.

2. ДЖЕРЕЛО ОПЛАТИ КВАРТИРИ, ЯКА КУПУЄТЬСЯ

2.1. ПРОДАВЕЦЬ КВАРТИРИ проінформований ПОКУПЦЕМ, що КВАРТИРА, зазначена в п.1.1 цього Договору, набувається ПОКУПЦЕМ за рахунок:

а) коштів цільової житлової позики, що надається Уповноваженим органом за Договором цільової житлової позики (іменований надалі Позикодавець), згідно з Договором цільової житлової позики № _______ від _________200__р., що укладається між ПОКУПЦЕМ і ПОЗИКОДАВЦЕМ, (іменований надалі Договір цільової житлової позики);

б) кредитних коштів, наданих ___________________________, (іменований надалі КРЕДИТОР), згідно Кредитного договору № ___ від «__» _______20__ року, укладеним у місті ___ між ПОКУПЦЕМ і кредитором (іменований надалі Кредитний договір);

в) власних коштів (у разі використання власних коштів ПОКУПЦЯ);

Грошові кошти за Договором цільової житлової позики і Кредитним договором надаються для придбання у власність ПОКУПЦЯ КВАРТИРИ, вказаної в п.1.1 цього Договору.

2.2. Кредит, згідно Кредитного договору, надається ПОКУПЦЕВІ в розмірі ____________( цифрами) ___________( прописом), з терміном повернення кредиту - __ (__________________________) місяців від дати фактичного надання кредиту.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: