Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу частини квартири

Субота, 30 квітня 2011, 18:06

Договір купівлі-продажу частки

у праві власності на квартиру

Місто ____________________  «_____»___________2011 року

Ми, гр. ___________________ (Вказати ПІБ), що проживає за адресою: ___________________________, паспорт серія: _____ № ____________, виданий (вказати дату видачі та найменування органу, який його видав), іменований (-а) надалі «Продавець», з однієї сторони, і гр. (Вказати ПІБ), що проживає за адресою: ______________________________, паспорт серія: ______ № _________, виданий (дата та найменування органу), який (-а) надалі «Покупець», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Я, гр. ______________(ПІБ продавця), зобов'язуюсь передати у власність, а я, гр. ___________________(ПІБ покупця), зобов'язуюсь прийняти та оплатити відповідно до умов цього договору (вказати розмір частки, що є предметом договору, цифрами і прописом, як зазначено в наведеному тут прикладі) ½ (одну другу) частку в праві спільної власності на квартиру розташовану на _______(вказати поверх) поверсі (вказати тип будинку: блочного панельного, цегляного, зробленого з колод) будинку, що знаходиться за адресою: ____ область, _____ місто, _______ вулиця, ________ будинок, квартира № _____, що складається з (вказати прописом кількість кімнат ) кімнат (-и) розміром загальної площі (цифрами і прописом) кв. м., у тому числі житлової площі (цифрами і прописом) кв. м.

 (Технічні характеристики квартири повинні відповідати даним технічного обліку, що містяться у витягу технічного паспорта квартири або довідці бюро технічної інвентаризації).

2. Зазначена частка у праві спільної власності на квартиру належить Продавцю на підставі (вказується найменування правовстановлюючого документа, наприклад: договору дарування від 24 травня 1995 р., зареєстрованого в БТІ м.____________, реєстраційне посвідчення № 355 від 30.05.95 р.), що підтверджується витягом про державну реєстрацію права власності в Єдиному державному реєстрі прав від (вказати число, місяць, рік) серія _____ № _____, виданим ________________________.

(Як правовстановлюючий документа може бути вказаний і інший документ: договір міни, свідоцтво про право на спадщину. У будь-якому випадку повинні бути повністю вказані реквізити документа, на який дається посилання, і дані про його реєстрацію).

Відчужувана частка у праві спільної власності на квартиру дає право власнику частки користуватися однією кімнатою (вказати кількість кімнат і її номер або номери на поверховому плані), площею (указати цифрами і прописом розмір кімнати), а також місцями загального користування (далі залежно від варіантів ):

Варіант А.

Відповідно до існуючого між власниками договору про порядок користування квартирою (якщо договір укладений в нотаріальній формі, то вказати його реквізити, а також ПІБ нотаріуса і номер за реєстром нотаріуса, яка посвідчила договір).

Варіант В.

У відповідності зі сформованим між учасниками часткової власності порядком користування квартирою.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: