Головна Договір купівлі-продажу Попередній договір купівлі-продажу

Субота, 30 квітня 2011, 18:29

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

м. ____________   "__"________ 2011 р.

_________, іменується далі "Продавець", в особі Генерального директора ___________, що діє на підставі __________, і ____________, іменується далі "Покупець", в особі Генерального директора __________, діючого на підставі ___________, уклали попередній договір про наступне:

1. Сторони уклали цей попередній договір, в якому зобов'язуються в майбутньому укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (надалі "Приміщення") на умовах, передбачених цим договором.

2. Предметом продажу є нежитлове приміщення, розташоване за адресою: ______________________.

Зазначене нежитлове приміщення знаходиться у власності Продавця на підставі: ____________, і являє собою одноповерхову окрему будівлю загальною площею ____ кв. м, кадастровий номер: ____, умовний номер: ______.

3. Продавець гарантує, що вказане Приміщення вільне від будь-яких зобов'язань, а саме: нікому іншому не продане, не заставлене, не є предметом спору, під арештом або забороною не перебуває і вільне від будь-яких прав третіх осіб. Ніяких інших угод Продавцем у відношенні цього Приміщення не здійснювалося. Приміщення не передавалося в довірче управління.

4. Приміщення продається за суму, еквівалентну ______ (______) доларів США за курсом НБ України на день платежу.

5. Передбачена пунктом 4 цього договору грошова сума виплачується Покупцем наступним чином:

1) авансовий платіж у сумі, еквівалентній _____ (________) доларів США за курсом НБ України на день платежу, виплачений при підписанні договору авансу від "__"_______ ____ р.;

2) готівковий платіж у сумі, еквівалентній _____ (_____) доларів США за курсом НБ України на день платежу, виплачується одночасно з підписанням договору купівлі-продажу Приміщення, але не пізніше "__"_______ ____ р.;

3) безготівковий платіж у сумі, еквівалентній _____ (______) доларів США за курсом НБ України на день платежу, перераховується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше "__"________ ____ р.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: