Головна Договір купівлі-продажу Договір роздрібної купівлі-продажу

Неділя, 01 травня 2011, 22:10

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

м. _____________ «____» __________ 2011р.

ТОВ «________» в особі ___________, діючого на підставі _________ (Статуту, довіреності), іменоване надалі «Продавець», з однієї сторони, і _____________, паспорт серія ___________ № ______________, виданий _____________ (ким, коли), який проживає за адресою: _____________________, __________, будинок № _____, квартира № ____, іменований (а) надалі «Покупець», з іншого боку, разом іменовані «Сторони »,

уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати товар (товари) і документи, які відносяться до нього у власність Покупця, а Покупець зобов'язується оглянути товар, прийняти та оплатити його на умовах, встановлених цим договором.

1.2. Відомості про товар:

Найменування:

Виробник:______________________

Рік випуску:_____________________

Модель:_________________________

ДСТУ (ТУ):______________________

Серійний номер:__________________

Кількість:________________________

Комплектність:___________________

1.3. Гарантійний термін на товар становить ______________.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Продавець зобов'язується:

2.1.1. Передати товар і документи, які відносяться до нього Покупцеві на умовах, встановлених цим договором;

2.1.2. Забезпечити перевезення товару своїми силами і за свій рахунок;

2.1.3. Передати товар вільним від будь-яких прав і вимог третіх осіб, про які на момент укладення договору Продавець знав чи не міг не знати.

2.2. Покупець зобов'язується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: