Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу

Понеділок, 02 травня 2011, 11:45

ДОГОВІР

купівлі-продажу

м. _______________       "___" __________ 2011р.

____________________________ (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі  "Продавець" в особі ___________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _____________________ з однієї сторони, і __________________, іменоване надалі  "Покупець" в особі __________________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _________________ з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність, а Покупець належним чином прийняти і оплатити наступний товар:

1.1.1. Найменування (із вказівкою виготовлювача) __________________.

1.1.2. Одиниця виміру ___________________________________________.

1.1.3. Ціна за одиницю __________________________________________.

1.1.4. Кількість ________________________________________________ .

1.1.5. а) вартість всієї партії товару __________________________ (прописом),

б) податок на додану вартість _________________________

в) разом до сплати ___________________________________ (прописом) _________.

1.1.6. Якість і комплектність (дата виготовлення, стандарт, ТУ і т.п.) _________________________.

1.1.7. Гарантійний строк (із вказівкою виду: експлуатації, зберігання, придатності) _____________________________________.

2. Умови поставки й розрахунків за товар

2.1. Строк поставки _______________________ днів з моменту ______________________ (укладання Договору, оплати й ін. умови) Продавець _______________ (має, не має) право на дострокову поставку.

2.2. Вид транспорту й базис поставки ______________________________.

2.3. Упакування (тара) і маркування (опис або посилання на стандарт,ТУ) ___________________________________________.

2.4. Строк, порядок і форма розрахунків ______________________________.

2.4.1. Строк оплати __________ днів від дня __________________________.

2.4.2. Порядок оплати (попередня оплата, наступна, у момент одержання товару, телеграфна або поштова) __________________________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: