Головна Договір купівлі-продажу Міжнародний договір купівлі-продажу

Понеділок, 02 травня 2011, 12:18

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

м._____________ "__" ________ 2011 р.

_____________________________ (найменування юридичної особи, П.І.Б. підприємця), іменоване надалі "Продавець", в особі _________________________________(Посада, П.І.Б.), діє на підставі _______________________ (Статуту, Положення, Довіреності, Свідоцтва - їх №, дата) і ____________________________ (найменування юридичної особи, П.І.Б. підприємця), іменоване надалі "Покупець", в особі ___________________________ (Посада, П.І.Б.), діє на підставі ____________________(Статуту, Положення, Довіреності, Свідоцтва - їх №, дата), уклали цей контракт про таке:

1. Предмет контракту.

Відповідно до цього контракту Продавець продав, а Покупець купив на умовах ________________________________ (ФОБ, СІФ, КАФ, ФАС і ін..) ____________________________________ (назва товару) в кількості _____________________(штук, кг тощо), асортимент яких уточнюється в доданій до контракту специфікації, підписується сторонами і є невід'ємною частиною контракту.

2. Терміни постачання.

Постачання __________________________________ (найменування товару) повинне бути здійснено ________________________________ (конкретна дата, період з ___ по ___). Дострокова поставка ______________________________ (допускається, не допускається, інші умови, пов'язані з достроковою поставкою).

3. Ціна.

Ціна за __________________________________ (одиниця виміру: грн., $, ін. валюта).

Ціна контракту ________________________ (грн., $);

Ціни встановлюються ___________________________________(на умовах ФОБ, СІФ, КАФ, ФАС і т. д.)

У ціну товару увійшли транспортні витрати з доставки і завантаження товару на борт судна, всі витрати у разі пошкодження і втрати товару в дорозі до моменту доставки на борт судна, отримання на свій ризик і за свій рахунок експортної ліцензії, вартість упаковки, оплата витрат у зв'язку з перевіркою товару, необхідної для здійснення поставки товару.

4. Якість.

4.1. Якість ________________________________ (найменування товару) має відповідати ________________________________ (ТУ, стандарти; №, дата їх затвердження, якщо вони є).

Якість має відповідати ____________________________________ (якості зразків, схвалених обома сторонами (упакованих та опломбованих і т.д. обома сторонами).

Зразки є еталоном ___________________________ (для сторін цього контракту. Один примірник еталона зберігається у Продавця, два інших __________________________ у Покупця протягом (вказати термін) з моменту отримання Покупцем) (якість товару може бути докладно описано в договорі).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: