Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу гаража

Неділя, 08 травня 2011, 15:03

Договір купівлі-продажу гаража

місто ________ «___»____________2011 рік

     Ми, що нижче підписалися, громадянин України ________________________ (П.І.Б.), ____________________ року народження, що має паспорт __________________ (серія, номер), виданий __________________________ (ким, де, коли), зареєстрований за адресою: ______________________________, що надалі іменується "Продавець", з однієї сторони, і громадянин України ________________________ (П.І.Б.), ____________________ року народження, що має паспорт __________________ (серія, номер), виданий __________________________ (ким, де, коли), зареєстрований за адресою: ______________________________, що надалі іменується "Покупець" з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. "Продавець" зобов'язується передати у власність, а "Покупець" зобов'язується прийняти та оплатити відповідно до умов цього договору наступне нерухоме майно: цегляний гараж № ___, площею _____ кв.м., що знаходиться в кооперативі індивідуальних гаражів № ____, розташованого за адресою:___________, далі за текстом цього договору "Гараж".

1.2. Гараж належить "Продавцю" на праві приватної власності на підставі ______________________ (правовстановлюючий документ).

2. Вартість операції, порядок розрахунку.

2.1. Гараж продається за ________________ (________________________) гривень.

2.2. "Покупець" купив у "Продавця" Гараж за _________ (___________________) гривень.

2.3. Розрахунок між сторонами виконаний повністю до підписання цього договору.

3. Приймання-передача.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: