Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу елінгу

Неділя, 08 травня 2011, 15:42

ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЕЛІНГУ

Місто __________ «__» ___________2011 року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом - Сторони,

попередньо ознайомлені нотаріусом з правовими наслідками недодержання вимог чинного законодавства України при вчиненні правочинів, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно, на власний розсуд, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, уклали цей договір про наступне,

1. Предмет договору та інші загальні положення

1.1. На умовах, передбачених цим договором, ПРОДАВЕЦЬ передав у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняв придатний для використання за призначенням елінг (надалі - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ) за № ______________ а в блоці № _________________ літ. «Р», заг. пл. ___ кв. м. на території споживчого гаражно-човнового кооперативу рибалок-любителів “_________________”, адреса об’єкту: _____________________, (надалі у цьому договорі - елінг), і сплатив за нього встановлену в договорі грошову суму.

1.2. Елінг належить ПРОДАВЦЮ на праві приватної власності на підставі Договору купівлі-продажу елінгу, __________________, який зареєстрований в реєстрі за № ___________.

1.2.1. Право власності ПРОДАВЦЯ на зазначений елінг зареєстроване в ______________ бюро реєстрації і технічної інвентаризації ____________ року, номер витягу _______, реєстраційний номер ____________, номер запису ________, в книзі ________.

1.3. За вказаним правовстановлюючим документом ПРОДАВЦЮ належить право власності на елінг № _______________м. на території споживчого гаражно-човнового кооперативу рибалок-любителів “_________”, адреса об’єкту: _________________________.

1.4. Відповідно до Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, що виданий бюро реєстрації і технічної інвентаризації від ________________ року, номер витягу _________________, опис об’єкту: елінг складається з приміщення № 1, приміщення № 2, приміщення № 3, приміщення № 4, лоджія, загальною площею __________ м., загальною вартістю _______________________.

1.5. Відповідно до Довідки виданої ______________, вих. № __________ід _____________ року, Елінг розташований на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні кооперативу “________________”, на підставі Державного акту на право постійного користування землею (бланк серії ___________ № _____________), виданого ________________ року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № _________на підставі рішення ________________________ року.

1.5.1. Разом із переходом права власності на ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ до ПОКУПЦЯ переходить право користування земельною ділянкою, зазначеною у пункті 1.5. цього Договору

1.6. Під забороною (арештом) відчуження згідно з Єдиним реєстром заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відчужуваний елінг не перебуває, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за № ________________ року, що виданий приватним нотаріусом _____________ міського нотаріального округу ____________, та під іпотечною забороною згідно з Державним реєстром іпотек відчужуваний елінг не перебуває, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за № ___________________________ року, що виданий приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу ____________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: