Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Неділя, 08 травня 2011, 16:40

ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Місто ___________   «____»__________2011 р. 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________,

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - ПОКУПЦІ, надалі всі разом - Сторони,

попередньо ознайомлені нотаріусом з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ передає земельну ділянку розміром ___________________________ га у власність ПОКУПЦІВ, а ПОКУПЦІ приймають у спільну власність та сплачують за неї обговорену грошову суму.

1.2. Місце розташування земельної ділянки: ______________________________.

1.3. Цільове призначення земельної ділянки: будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

1.4. Кадастровий номер земельної ділянки: _________________________.

1.5. Земельна ділянка, що продається, належить ПРОДАВЦЮ на підставі ________________________________________________________.

1.6. ПОКУПЦІ приймають у власність земельну ділянку вартістю_____________________________________.

1.8. Під забороною відчуження (арештом) згідно з Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, виданого _____________________________, земельна ділянка, яка відчужується, не перебуває.

1.9. Згідно з Довідкою, виданою відділом управлінням земельних ресурсів ________________________________________, земельна ділянка, яка відчужується, обмежень (обтяжень) не має.

2. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: