Головна Договір купівлі-продажу Договір оптової купівлі-продажу

Четвер, 19 травня 2011, 19:05

ДОГОВІР

купівлі-продажу оптової партії товарів

м.____________ «__» ______ 2011р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», в особі директора _________________, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Продавець", з однієї сторони, і ___________________, діючий на підставі ___________________, іменоване надалі "Покупець", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і оплачує товари - ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (далі - "вироби").

2. Якість та асортимент товару

2.1. Передані вироби за своєю якістю повинні відповідати чинним галузевим стандартам (ДСТУ _____________ та ін.)

2.2. Якість виробів має відповідати зразкам, які надаються Продавцем.

2.3. Вироби повинні мати відбитки клейма державної інспекції пробірного нагляду, а також ярлики виробника і пломби. Вироби можуть мати відбитки іменників виробника.

2.4. Кількість виробів, асортимент, терміни поставки узгоджуються сторонами в усній формі для кожної партії товару окремо.

3. Ціна виробів

3.1. Передані по цьому договору вироби оплачуються за договірними цінами, обумовленими окремо за кожну партію виробів.

3.2. Ціна виробів включає вартість виробів та їх упаковки, витрати за зберігання виробів на складі Продавця, оформлення необхідної документації, витрати по страхуванню і транспортуванню до місця призначення.

3.3. Сума договору не регламентується. Остаточна ціна за передані вироби визначається при прийомі-передачі виробів на складі Покупця.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: