Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу меблів

Неділя, 22 травня 2011, 16:10

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МЕБЛІВ

м. ____________, «_____» _____________2011 р.

_______________, іменований надалі «Продавець», що діє на підставі __________________ з однієї сторони, і гр._______________, іменований надалі «Покупець», з іншої сторони, разом іменовані надалі «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується доставити і передати у власність Покупця, а Покупець відповідно до умов Договору оплатити та прийняти товар, зазначений у п.1.2. «Специфікація».

1.2. Специфікація

№ п / п Найменування (торгова марка, колір, розмір) Кількість Ціна Сума

№п/п

Найменування (торгова марка, колір, розмір)

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (цифрами):

 

 

 

1.3. В якості зразка Сторонами використовується конкретна модель меблів базової назви, обрана Покупцем в торговій точці Продавця. У параметри моделі базової назви можуть бути внесені зміни за письмовою згодою Сторін. Узгодження комплектації і зовнішнього вигляду меблів здійснюється шляхом складання Специфікації (п.1.2. Договору).

2. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна товару визначається в момент укладання Договору. Оплата товару здійснюється шляхом внесення Покупцем грошових коштів в касу Продавця.

2.2. У момент укладання Договору Покупець вносить в касу Продавця _____% ціни товару.

2.3. Ціна товару за цим договором складає:_________________________________ (сума цифрами і прописом, в гривнях).

2.4. Решту суми Покупець вносить в касу Продавця протягом 3-х днів з дня отримання повідомлення про надходження зазначеного в п.1.2. товару на склад Продавця в м.__________________.

2.5. Повідомлення Покупця проводиться за допомогою телефонного зв'язку, або з використанням послуг Укрпошти.

3. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: