Головна Договір купівлі-продажу Договір оптової купівлі-продажу товару (товарів)

Неділя, 22 травня 2011, 17:19

Договір

оптової купівлі-продажу товару (товарів)

м. ______ «_____»_____________ 2011 р.

_______________, іменований надалі «Продавець», в особі _________________, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, і _________________, іменоване надалі «Покупець», в особі __________________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати товар (товари) у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти цей товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

1.2. Найменування товару (товарів), кількість товару (товарів), ціна товару (товарів), а також інша необхідна інформація вказуються Продавцем в рахунку Продавця, а також у товаросупровідних документах.

2. Права та обов'язки Продавця і Покупця

2.1. Права та обов'язки Покупця

2.1.1. Покупець зобов'язаний прийняти переданий йому товар (товари), за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару (товарів) або відмовитися від виконання цього договору.

2.1.2. Беручи у Продавця товар (товари), Покупець зобов'язаний перевірити тільки кількість товару (товарів), стан тари та (або) упаковки (якщо товар (товари) відповідно до правових актів та умов цього договору повинен бути затарений і (або) упакований).

2.1.3. При отриманні товару (товарів) у Продавця Покупець зобов'язаний відобразити факт отримання товару (товарів) у товаросупровідних документах.

2.1.4. Покупець зобов'язаний приймати виконання зобов'язання Продавця з передачі товару (товарів) по частинах.

2.1.5. Покупець зобов'язаний вчинити дії, які звичайно ставляться необхідними з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару (товарів).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: