Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу (спрощена форма)

Неділя, 22 травня 2011, 19:27

Договір купівлі-продажу

м.___________ «__»________2011 р.

__________________, надалі "Продавець", в особі ________________, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, і _____________, іменований надалі "Покупець", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є купівля-продаж катери _____________.

1.2. Асортимент товару, ціна і його комплектація вказується в специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Вказаний товар Продавець зобов'язується передати у власність Покупця в узгодженому кількості, номенклатурі та асортименті, а Покупець зобов'язується прийняти цей товар і оплатити його в порядку і строки, встановлені сторонами цього договору.

2. Ціна товару та порядок розрахунків

2.1. Ціни на товар за договором узгоджені сторонами і вказуються в специфікації.

2.2. Сторони цього договору визначили наступний порядок розрахунків за товар: проводиться в 2 етапи:

Покупець платіжним дорученням переводить на розрахунковий рахунок або оплачує в касу Продавця в порядку попередньої оплати товару суму, еквівалентну 80% вартості всієї кількості товару по виставленому рахунку, протягом 3-х банківських днів.

Друга частина, у розмірі 20% сплачується Покупцем з отримання сповіщення про готовність товару в строк не пізніше, ніж за п'ять днів до приймання товару.

3. Право власності на товар

3.1. У змісті цього договору сторони його визначили, що право власності на товар, що є предметом договору (п.1 договору), переходить до Покупця з моменту приймання товару Покупцем за умови 100% оплати товару Покупцем.

4. Строки передачі товару

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: