Головна Договір купівлі-продажу Договір купівлі продажу земельної ділянки

Неділя, 09 вересня 2012, 07:11

Представлений зразок договору передбачає укладення угоди між двома фізичними особами про купівлю-продаж земельної ділянки без будівлі. 

Договір

купівлі-продажу земельної ділянки без будівлі

м.Київ         "14" серпня 2012

Громадянин Іванов Іван Іванович, який проживає за адресою: м._________, вул.____________, будинок ___ кв. __, паспорт серії _____ № ___________, виданий ___________________, іменований надалі "Продавець", діючий від свого імені, з однієї сторони та громадянин Петров Петро Петрович, який проживає за адресою: м._________, вул._____________, будинок __, кв. ___ паспорт серії _____ № ____________, виданий ___________________, іменований надалі "Покупець", який діє від свого імені, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця земельну ділянку, що знаходиться за адресою:__________________, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити згадану земельну ділянку, іменована надалі "Ділянка", у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

2. Ділянка, зазначену в пункті 1 цього Договору, загальною площею 492,3 кв. м. належить Продавцю на праві власності на підставі "Державного акту на право власності на земельну ділянку" серія ____ № _________ видане 6 липня 2009 ________________________.

Межі земельної ділянки вказані на «Плані меж земельної ділянки», який є невід'ємною частиною цього Договору.

3. Ділянка має кадастровий номер _______________, розташований на землях ________________ призначення та надано для індивідуального житлового будівництва.

4. Нормативна ціна Ділянки становить 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень згідно з доданим до цього Договору акту.

5. Передача Ділянки, зазначеної у пункті 1 цього Договору, та прийняття її Покупцем здійснюється за передавальним актом, зразок якого додається до цього Договору.

6. Перехід права власності Ділянки підлягає державній реєстрації.

7. Передавальний акт повинен бути підписаний Продавцем і Покупцем протягом п'яти днів з дати підписання цього Договору.

8. Обов’язок Продавця передати Ділянку вважається виконаним після підписання сторонами передавального акта, державної реєстрації Договору та переходу права власності на Ділянку на ім'я Покупця.

9. Право власності на Ділянку у Покупця виникає з моменту державної реєстрації переходу права власності на нього.

10. Ціна Ділянки, зазначеної в пункті 1 цього Договору, складає 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: