Головна Договір купівлі-продажу Договір (протокол) про наміри укласти договір купівлі-продажу

П'ятниця, 26 листопада 2010, 17:56

ДОГОВІР

ПРО НАМІРИ УКЛАСТИ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

м.____________ «____» ______20__ року

______, Іменоване надалі «Продавець», в особі _____, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

______, Далі за текстом іменоване «Покупець», в особі ______, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, цим Договором висловлюють намір укласти договір купівлі-продажу акцій (часток) ... на наступних умовах:

1. Даним договором про наміри (далі - «Договір») Сторони попередньо визначають умови та процедуру купівлі 100% акцій (часток) ____, і опціон (перехід / відступлення / права) на право оренди будівлі (надалі - «Будівля»), розташованого за адресою: _____, включаючи навколишню земельну ділянку.

У опціон права оренди Будинку й земельної ділянки включаються всі території ділянки, включаючи кордон по його периметру, прибудови, підсобні та інші додаткові споруди (будівлі), в тому числі прохідна (пункт контролю), з усім до них обладнанням та інвентарем, за винятком ...

При укладенні угоди Сторони складають перелік майна, що підлягає передачі Покупцеві.

2. Вартість акцій (часток) ___ визначається Сторонами рівною (еквівалентною) величиною статутного капіталу ____.

Вартість опціону на право оренди Будинку й земельної ділянки розраховується як різниця між загальною сумою даної угоди і вартістю акцій (часток) ___.

3. Сторони домовилися, що загальна сума цієї угоди в гривневому еквіваленті складає ____ (______) доларів США.

4. Право оренди на Будівлю і відведену під неї земельну ділянку засвідчуються відповідно договорами оренди № __ від «__» ____ 199_ року та № __ від «__» ____ 199_ року, укладеними ______ належним чином і в установленому законодавством України порядку з уповноваженими державними органами м.__________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: