Головна Договір лізингу Договір фінансового сублізингу

Вівторок, 22 березня 2011, 18:53

ДОГОВІР

КОРОТКОСТРОКОВОГО ФІНАНСОВОГО СУБЛІЗИНГУ

м.Київ"___"___________ 2011 року

______________________, іменоване надалі "Лізингодавець", в особі _______________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________________, іменоване надалі "Лізингоотримувач", в особі ___________________, діючого на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Лізингодавець зобов'язується передати Лізингоодержувачу в сублізинг _______________ (далі - майно) відповідно з Додатком № 1, що є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. Загальна сума договору становить _______ (_________________) грн., включаючи податок на додану вартість в сумі _________ грн.

1.3. Майно передається Лізингодавцем Лізингоодержувачу протягом__________________.

1.4. Місце експлуатації майна ___________________________.

1.5. Лізингодавець зобов’язаний отримати письмову згоду підприємства, що є стороною основного договору лізингу, на передачу майна, зазначеного в п. 1.1 цього договору, згідно з цим договором у сублізинг Лізингоодержувачу. Лізингодавець зобов’язаний надати Лізингоодержувачу оригінал або нотаріально засвідчену копію письмової згоди на укладення цього договору сублізингу, а також нотаріально завірену копію основного договору лізингу.

1.6. Лізингоодержувач погоджує з Лізингодавцем всі техніко-економічні характеристики майна, зазначеного в пункті 1.1, включаючи специфікації, гарантії Продавця за якістю майна, а Лізингодавець зобов'язується передати Лізингоодержувачу з належним оформленням право подавати безпосередньо до виробників майна рекламації протягом гарантійного терміну, в тому числі:

-____________________________;

-____________________________ .

2. Термін сублізингу

2.1. Майно, зазначене в п. 1.1, передається Лізингоодержувачу в сублізинг на строк _____________________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: