Головна Договір лізингу Договір зворотного лізингу

Неділя, 04 березня 2012, 20:25

Договір

зворотного лізингу

м. ________ "__" __________ ___ р.

__________, надалі іменується - "Лізингодавець", в особі ____________, діючого на підставі ___________, і ________________, іменоване далі - "Лізингоодержувач", в особі ___________________, який діє на підставі _________, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Лізингодавець відповідно до умов цього договору зобов'язується придбати у власність у Лізингоодержувача і передати за визначену статтею 4 Договору плату у тимчасове володіння та користування Лізингоодержувачу на термін, визначений статтею 14 Договору для здійснення підприємницьких цілей майно, вказане в специфікації (Додаток N 1), що є невід'ємною частиною цього договору (далі - "Предмет лізингу"), а Лізингоодержувач зобов'язується відступити Лізингодавцю Предмет лізингу прийняти Предмет лізингу в порядку, передбаченому статтею 2 Договору і виплатити Лізингодавцю лізингові платежі у порядку і в строки, які передбачені статтею 4 договору.

1.2. Лізингоодержувач є продавцем предмета лізингу.

1.3. Цей договір укладається з метою залучення на відплатних умовах коштів Лізингодавця для розвитку виробництва Лізингоодержувача.

2. Приймання-передачі предмета лізингу

2.1. Приймання і передача Предмета лізингу здійснюється на підставі акта приймання-передачі Предмета лізингу, який підписується представниками Лізингодавця та Лізингоодержувача в місці знаходження Лізингодавця.

2.2. Акт приймання-передачі Предмета лізингу повинен бути оформлений протягом _____ календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу.

2.3. Предмет лізингу передається у лізинг разом з усіма його приладдям (комплект запасних частин, витратних матеріалів, інструментів) і з усіма документами (технічним паспортом та іншими).

Оформлення такого акта звільняє Лізингодавця від зобов'язань за договором купівлі-продажу перед продавцем-лізингоодержувачем. Одночасно відбудеться збіг продавця та лізингоодержувача.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: