Головна Договір міни Договір міни

Неділя, 07 листопада 2010, 19:29

 

ДОГОВІР МІНИ

м. ___________ "___" _________ 20__ р.

_____________________________________________ (найменування підприємства, організації), іменоване надалі "Сторона-1", в особі ___________________________(П.І.П., посада), який діє на підставі ______________________(Статуту, положення, довіреності) з одного боку, і ____________________________________(найменування підприємства, організації) іменоване надалі "Сторона-2", в особі __________________(П.І.П., посада), який діє на підставі _________________________(статуту, положення, довіреності) з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Сторона-1 зобов'язується передати Стороні-2 товар, вказаний у п. 1.2 цього договору, а Сторона-2 зобов'язується передати Стороні-1 товар, вказаний у п. 1.3.

1.2. Під товаром, переданим Стороною-1, є: _____________________ (найменування товару) в кількості _____________________________(вказати кількість), власником якого є Сторона-1, що підтверджується наступними правовстановлюючими документами: ______________________________ (договір купівлі-продажу, свідоцтво про власність і т.д.).

1.3. Під товаром, переданим Стороною-2, є: _________________(найменування товару) в кількості ________________________(вказати кількість), власником якого є Сторона-2, що підтверджується наступними правовстановлюючими документами: ______________________________________(договір купівлі-продажу, свідоцтво про власність і т.д.).

2. Обов'язки сторін

2.1. Товари повинні бути передані одночасно "__" _____________ 200 __ р.

2.2. Місцем передачі товарів є _______________________(вказати місце передачі).

2.3. Право власності на товари переходить до кожної із сторін з моменту передачі товару іншій стороні.

3. Відповідальність сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: