Головна Договір міни Зразок договору міни

Неділя, 07 листопада 2010, 19:45

ДОГОВІР МІНИ

м. _____________ "___"_________ 20__ р.

_________________________, іменоване надалі "Підприємство", в особі _______________________, що діє на підставі ______________, з одного боку, і ______________, іменоване надалі "Фірма", в особі _____________________, що діє на підставі ___________________, з іншого боку, іменовані надалі "Сторони ", уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. За цим договором кожна із Сторін зобов'язується передати у власність іншої Сторони один товар в обмін на інший.

1.2. Найменування, кількість та якість товару, що підлягає передачі Підприємством, визначається додатком 1.

1.3. Найменування, кількість та якість товару, що підлягає передачі Фірмою, визначається додатком 2.

1.4. Товари (додатки 1 і 2), які підлягають обміну, передбачаються рівноцінними, а витрати на їх передачу і прийняття здійснюються в кожному випадку Стороною, яка несе відповідні обов'язки.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Підприємство зобов'язується протягом _______ днів з моменту підписання цього договору передати Фірмі товари згідно з додатком 1 шляхом їх доставки на склад Фірми, розташований за адресою: ________________________________.

2.2. Фірма протягом _______ днів з моменту виконання Підприємством обов'язку за п. 2.1 здійснює передачу товарів Підприємству згідно з додатком 2 шляхом їх доставки на склад Підприємства, розташований за адресою: ________________________________.

2.3. Приймання-передача товарів здійснюється Сторонами за кількістю та якістю безпосередньо в день передачі товару у присутності представників Сторін. Повноваження представників повинні бути засвідчені довіреністю.

2.4. За результатами кожного приймання-передачі товарів Сторони складають акт прийому-передачі.

3. Ціна і порядок розрахунків

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: