Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з охорони автостоянки

Середа, 12 грудня 2012, 17:32

Даний зразок договору надання послуг передбачає укладення угоди між двома юридичними особами про надання охоронних послуг однією Стороною для охорони автостоянки іншої Сторони.

Договір

надання послуг з охорони автостоянки

м. Київ        "12" грудня 2012 року

ТОВ "Назва", іменоване надалі "Замовник", в особі заступника директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі довіреності №__________ від 3 грудня 2012 року, з однієї сторони, і Охоронне агентство "Назва", іменоване надалі "Виконавець", в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає і оплачує, а Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами забезпечити цілодобову охорону автостоянки, розташованої за адресою: м.__________, вул.________, ____ (далі по тексту - "Об'єкт"), і організувати на об'єкті контрольно-пропускний режим.

1.2. Замовник за погодженням з Виконавцем розробляє інструкцію про пропускний режим, інструкцію по ключовому господарству, встановлює порядок прийому-здачі об'єкта та окремих приміщень під охорону (з під охорони), а Виконавець зобов'язується їх виконувати.

1.3. Стан технічної укріпленості об'єктів, що охороняються, засобів охоронно-пожежної сигналізації (ОПС) і пожежогасіння, потреба в цих засобах, а також терміни виконання заходів щодо технічного укріплення вказуються в акті обстеження об'єкта, який підписується Сторонами і є невід'ємною частиною цього договору.

1.4. Чисельність особового охоронного складу становить п'ять чоловік.

2. Обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Організувати та забезпечити цілодобову охорону автостоянки, збереження товарно-матеріальних цінностей Замовника, що знаходяться на її території, та автотранспортних засобів, прийнятих під охорону на даному об'єкті.

2.1.2. Здійснювати на автостоянці пропускний режим, контролювати в'їзд-виїзд автотранспортних засобів на територію і з території об'єкта за перепустками встановленої Замовником форми, припиняти проникнення сторонніх осіб на автостоянку.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: