Головна Договір надання послуг Договір на надання послуг з бухгалтерського обслуговування

Субота, 26 березня 2011, 19:06

Договір

на надання послуг з бухгалтерського обслуговування 

м._________ «___»_________ 2011р.

____________________ в особі ______________, що діє на підставі ____________, іменоване надалі «Виконавець», і _______________ в особі __________________, що діє на підставі ______________, іменоване надалі «Замовник», уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику наступні послуги з бухгалтерського обслуговування, в тому числі:

1.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Замовника у відповідності із чинним законодавством України на підставі первинної інформації, наданої Замовником.

1.1.2. Складання звітності за результатами фінансово-господарської діяльності «Замовника» за відповідний період в обсягах, встановлених нормативними актами в Україні, для надання в Державні органи, іншим користувачам.

1.1.3. Здійснення належного контролю за збереженням власності підприємства, зобов'язань «Замовника».

1.1.4. Опрацювання та надання іншої інформації, яка безпосередньо міститься в даних бухгалтерського обліку.

1.2. Правовий статус і підпис головного бухгалтера - керівника групи, що здійснює бухгалтерський облік, прирівнюється до статусу та підпису головного бухгалтера Замовника з правами, обов'язками і відповідальністю згідно з чинним законодавством України, за винятком права підпису банківських та касових документів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: