Головна Договір надання послуг Договір про надання юридичних послуг

Неділя, 27 березня 2011, 10:29

ДОГОВІР

про надання юридичних послуг

м. _______ "__" ________ 2011 р.

_________________ (далі за текстом «Замовник») в особі ________________, що діє на підставі _____________, з одного боку, і _____________ (далі по тексту «Виконавець») в особі _______________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей Договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надати юридичні послуги відповідно до Технічного завдання (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. Терміни (етапи) виконання робіт (надання послуг) визначаються в Технічному завданні.

2. Обов'язки Сторін

2.1. Замовник зобов'язаний:

а) оплачувати виконані Виконавцем роботи відповідно до умов цього договору;

б) забезпечити своєчасне надання Виконавцю всієї інформації та первинної документації, необхідної для виконання завдання;

в) забезпечити умови виконання завдання шляхом видачі відповідних довіреностей та / або повноважень.

2.2. Виконавець зобов'язаний:

а) виконувати роботи відповідно до Технічного завдання;

б) застосовувати при виконанні робіт законні та об'єктивні методи і засоби;

в) виконати роботи в повному обсязі, порядку і строки, що визначаються у цьому договорі та Технічному завданні.

3. Порядок виконання робіт

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: